تبلیغات
کسب و کار نظام یافته اینترنتی - پروژه پایانی بررسی مبانی اقتصاد روستا

پروژه پایانی بررسی مبانی اقتصاد روستا

نویسنده : ن. ظ سه شنبه 12 آبان 1394 09:00 ب.ظ  •   

پروژه پایانی بررسی مبانی اقتصاد روستا

قیمت: 45000 تومان

فصل اول : مبانی اقتصاد روستا موضوع علم اقتصاد رابطه اقتصاد و جغرافیا موضوعات علم اقتصاد اقتصاد تولید کشاورزی بنیان اقتصادی بنیان های اقتصادی اجتماعی جامعه نظام اقتصادی انواع نظامهای اقتصادی سازمان فعالیتهای اقتصادی عوامل توسعه اقتصادی روستا جمعیت سرمایه و سرمایه‌گذاری ابداعات مبادلات بین‌المللی رشد جمعیت و توسعه اقتصادی رشد جمعیت و توسعه اقتصادیدر روستا موانع توسعه اقتصادی روستا دورهای باطل فقر نرخ ناچیز تمركز سرمایه موانع اجتماعی فرهنگی تنگناههای كشاورزی كمبود نیروی انسانی متخصص و ماهر مفاهیم و اصطلاحات پایه در اقتصاد روستایی فصل دوم : كشاورزی واقتصاد روستایی اقتصاد روستایی كشاورزی و اقتصاد ملی كشاورزی و توسعه روستایی چالش‌های عمده توسعه روستایی كشاورزی و توسعه اقتصادی روستا فرایند تولید در بخش كشاورزی مهاجرت و اقتصاد روستایی سیاستهای تحول اقتصاد روستایی نقش دولت در اقتصاد روستایی و كشاورزی ضرورتهای دخالت دولت در بخش كشاورزی علل عقب‌ ماندگی اقتصادی نواحی روستایی علل درونی ـ بالا بودن نرخ رشد‌ جمعیت 


برای توضیحات بیشتر به ادامه مطلب بروید:

خرید محصول        سوال از فروشنده

پروژه پایانی بررسی مبانی اقتصاد روستا

قیمت: 45000 تومان

فصل اول : مبانی اقتصاد روستا موضوع علم اقتصاد رابطه اقتصاد و جغرافیا موضوعات علم اقتصاد اقتصاد تولید کشاورزی بنیان اقتصادی بنیان های اقتصادی اجتماعی جامعه نظام اقتصادی انواع نظامهای اقتصادی سازمان فعالیتهای اقتصادی عوامل توسعه اقتصادی روستا جمعیت سرمایه و سرمایه‌گذاری ابداعات مبادلات بین‌المللی رشد جمعیت و توسعه اقتصادی رشد جمعیت و توسعه اقتصادیدر روستا موانع توسعه اقتصادی روستا دورهای باطل فقر نرخ ناچیز تمركز سرمایه موانع اجتماعی فرهنگی تنگناههای كشاورزی كمبود نیروی انسانی متخصص و ماهر مفاهیم و اصطلاحات پایه در اقتصاد روستایی فصل دوم : كشاورزی واقتصاد روستایی اقتصاد روستایی كشاورزی و اقتصاد ملی كشاورزی و توسعه روستایی چالش‌های عمده توسعه روستایی كشاورزی و توسعه اقتصادی روستا فرایند تولید در بخش كشاورزی مهاجرت و اقتصاد روستایی سیاستهای تحول اقتصاد روستایی نقش دولت در اقتصاد روستایی و كشاورزی ضرورتهای دخالت دولت در بخش كشاورزی علل عقب‌ ماندگی اقتصادی نواحی روستایی علل درونی ـ بالا بودن نرخ رشد‌ جمعیت ـ عدم دسترسی به امكانات عمومی: ـ غلبه داشتن كشاورزی‌ سنتی به عنوان مهمترین بخش اشتغال و تولید ـ محدودیت منابع تولید‌ ـ عدم وجود قوه خلاقیت و ابتكار ـ كمبود سرمایه‌ و كالاهای سرمایه‌ای ـ كوچكی، تعدد وپراكندگی قطعات زراعی عوامل بیرونی ـ دو گانگی چند گانگی اقتصادی كشور ـ عقب‌ ماندگی تكنولوژی ـ نابرابری - درآمد - هزینه خانوار شهری و روستایی ـ الگوهای توسعه - قوانین و مقررات و اثرات اقتصاد سیاسی نقش مسكن در اقتصاد روستایی تاثیر فعالیت اقتصادی بر روی اشكال مساكن سازمانهای مدیریتی روستا توسعه‌ نظام‌ دانش‌ و اطلاعات‌ كشاورزی فصل سوم : بنیانهای اقتصادی روستا منابع و عوامل تولید بخش كشاورزی زمین تقسیم بندی اقتصادی زمین آب پائین بودن راندمان آبیاری اقتصاد آب در مناطق روستایی عرضه اقتصادی آب تقاضای آب نیروی انسانی راهبردهای بكارگیری نیروی كار مازاد اشتغال و بیكاری در مناطق روستایی اشتغال در مناطق روستایی وضعیت اشتغال و تحولات آن در بخشهای مختلف اقتصادی ساخت آموزشی شاغلین بخش كشاورزی سرمایه نقش سرمایه در بخش كشاورزی اهمیت تمركز سرمایه در مناطق روستایی منابع تامین سرمایه - منابع مالی رسمی منابع مالی غیر رسمی زمینه های سرمایه گذاری در روستا نقش سرمایه به عنوان یك عامل تولید سرمایه‌گذاری در جهت‌ توسعه‌ و بهبود استفاده از منابع آب و زمین سرمایه‌گذاری در زمینه‌های نیروی انسانی و تحقیقات نقش بازاریابی در اقتصاد روستایی بازاریابی محصولات كشاورزی عملیات بازاریابی عوامل بازار شیوه بررسی اقتصاد روستا فصل چهارم صنایع روستایی صنایع روستایی، تعاریف و ویژگیها خصوصیات‌ و ویژگیهای صنایع روستایی صنایع روستایی در ایران توسعه‌ صنایع‌ روستایی با هدف توسعه روستایی توسعه‌ صنایع روستایی با هدف توسعه بخش كشاورزی تعریف صنایع روستایی در ایران نواحی صنعتی روستایی مزایای ایجاد نواحی روستایی موانع توسعه صنعتی روستاها مقدمه اقتصاد روستایی شامل تمام فعالیتهای اقتصاد کشاورزی و غیر کشاورزی در مناطق روستایی است. از آنجایی که هدف غایی علم اقتصاد تامین مواد غذایی و رفاه عمومی تلقی می شود، لذا بررسی وضعیت و چگونگی انجام فعالیتهای کشاورزی در اقتصاد روستایی کشور از اهمیت زیادی برخوردار است. چرا که در شرایط فعلی، کشاورزی مهمترین فعالیت اقتصادی در اغلب روستاهای ایران بوده و لازم است به عنوان محور برنامه های توسعه قرار گیرد. محوریت کشاورزی و روستا در برنامه های توسعه به این معنی است که از بخشی نگری محض پرهیز شده و مناطق روستایی به عنوان مکانهای تولیدی مورد توجه جدی قرار گیرد و همه بخشهای اقتصادی در راستای تحقق اهداف توسعه ملی، به صورت هماهنگ و مکمل عمل کنند. محدودیت زمین و عوامل تولید از یک سو و افزایش جمعیت از طرف دیگر، بازدهی تولیدی زمین را کاهش داده و اقتصاد نواحی روستایی را ناپایدار ساخته است. افزایش نیاز کشور به مواد غذایی، لزوم توسعه هماهنگ نواحی روستایی به منظور ایجاد تعادلهای منطقه ای ، محدودیت های منابع تولید در نواحی روستایی، محدودیت سرمایه و نیروی انسانی متخصص، عقب ماندگی تکنولوژیک و الگوهای توسعه تمرکزگرا از عمده چالش های محیطی ، اقتصادی و اجتماعی نواحی روستایی در دهه آینده تلقی می گردد. راهکار لازم برای رهایی از چالش های مذکور شناخت قابلیت ها و محدودیتهای نواحی روستایی؛ تنوع بخشی به اقتصاد روستایی و رواج فعالیتهای جدید است. این راهکار می تواند وابستگی اقتصاد روستایی به اقتصاد کشاورزی را کاهش دهد. چرا که اقتصاد کشاورزی در ایران به شرایط محیطی و اقلیمی وابسته بوده و نوسانات اقلیمی در درآمد کشاورزان بسیار موثر است. افزایش تولید و درآمد ، مدیریت منابع تولید و از بین بردن فقر در نواحی روستایی از مهمترین وظایف برنامه ریزان اقتصاد روستایی است. کتاب حاضر با جهت گیری در موارد فوق تدوین گردیده و امید است بتواند با شناخت دقیق ابعاد و چالشها اقتصاد روستایی، راهکار های لازم در جهت بهبود وضع موجود ارائه نماید. جهت گیری اصلی کتاب آشنایی دانشجویان و مطالعه کنندگان با مسائل اقتصادی نواحی روستایی است. مطالعه ای کتاب برای دانشجویان در دروس؛ اقتصاد روستایی، توسعه و برنامه ریزی روستایی توصیه می گردد. این پایان نامه شامل 465 صفحه و این فایل در قالب word می باشد .

خرید محصول        سوال از فروشندهبرچسب ها: اقتصاد ، روستا ، پایان نامه ، پروژه ، پیشرفت ، کشاورزی ، سرمایه ،
آخرین ویرایش: سه شنبه 12 آبان 1394 09:43 ب.ظ

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.